This site uses cookies to:
  • Remember your accessibility settings;
  • Collect anonymous data for Google Analytics, so that we know which parts of the site are the most interesting;
  • Help you participate in site polls
By using the site, you are agreeing to the use of these cookies. If you have cookies disabled, some parts of the site may not work as expected.

Dismiss this message

#

Bangor City Hockey Club


Bywgraffiad Clwb

Mae Clwb Hoci Dinas Bangor yn un o dimau hynaf Gogledd Cymru, ac ar y funud, mae ganddo dros 50 o aelodau.

Gall unrhyw un dros chwech oed gychwyn chwarae i’r clwb gan bod gennym nifer o wahanol gategorïau o ran oedrannau, yn ogystal a dau dîm dynion a dau dîm merched.

Mae tîm cyntaf y dynion yn chwarae ym mhumed adran y North West Hockey League ac mae tîm cyntaf y merched yn chwarae yn ail adran Cynghrair Gogledd Cymru.

Mae croeso i chwaraewyr newydd o bob gallu – yn enwedig rhai sydd erioed wedi chwarae o’r blaen, neu sydd heb wneud ers nifer o flynyddoedd.

Chwaraeon ac Aelodaeth
Hoci
Cymysg

Sesiynau:
19:00 ar ddydd Llun
20:00 ar ddydd Mawrth

Gwefan clwbTudalen FacebookTwitter
Tweets Diweddaraf
It takes bravery to life an authentic life. While I was not able to come out as a member of the #LGBTQ community on… https://twitter.com/i/web/status/118277143362316698511:43PM October 11th23:43 11eg Hydref
Retweet: Pride Cymru
Remember no matter what stage you’re at on your own personal journey, you are valid. Love and support to all today… https://twitter.com/i/web/status/118260478226928435811:43PM October 11th23:43 11eg Hydref
Retweet: Samaritans
There has been lots of talk today about mental health for #WorldMentalHealthDay. If you've found this difficult or… https://twitter.com/i/web/status/118238658992370892811:42PM October 11th23:42 11eg Hydref

Ein dilyn ar Twitter

LGB&T Sport Cymru logo Link to Sport Wales website Link to Stonewall Cymru website
Mae homoffobia, deuffobia a thrawsffobia mewn chwaraeon yn annerbyniol
Hawlfraint ©2019 Chwaraeon LHDaT Cymru. Dyluniwyd gan Goldfox