This site uses cookies to:
  • Remember your accessibility settings;
  • Collect anonymous data for Google Analytics, so that we know which parts of the site are the most interesting;
  • Help you participate in site polls
By using the site, you are agreeing to the use of these cookies. If you have cookies disabled, some parts of the site may not work as expected.

Dismiss this message

Llanybydder Ladies Hockey Club


Bywgraffiad Clwb

Rydym yn dîm agos ar ac bant o'r cae, rydym yn hyfforddi unwaith yr wythnos ar ddydd Mercher, ac yn chwarau ar benwythnosau, gorau po fwyaf, dewch i ymuno! Mae gennym adran iau sy'n agored i bawb dros 7, sydd a dau dîm- un o dan 13 oed ac un o dan 16 oed, ac mae yna tîm Menywod, gyda llawer o'r chwaraewyr iau yn datblugu'n gyflym drwy'r clwb.

Chwaraeon ac Aelodaeth
Hoci
Merched

Sesiynau:
18:30 ar ddydd Mercher

Tudalen FacebookTwitter
Tweets Diweddaraf
It takes bravery to life an authentic life. While I was not able to come out as a member of the #LGBTQ community on… https://twitter.com/i/web/status/118277143362316698511:43PM October 11th23:43 11eg Hydref
Retweet: Pride Cymru
Remember no matter what stage you’re at on your own personal journey, you are valid. Love and support to all today… https://twitter.com/i/web/status/118260478226928435811:43PM October 11th23:43 11eg Hydref
Retweet: Samaritans
There has been lots of talk today about mental health for #WorldMentalHealthDay. If you've found this difficult or… https://twitter.com/i/web/status/118238658992370892811:42PM October 11th23:42 11eg Hydref

Ein dilyn ar Twitter

LGB&T Sport Cymru logo Link to Sport Wales website Link to Stonewall Cymru website
Mae homoffobia, deuffobia a thrawsffobia mewn chwaraeon yn annerbyniol
Hawlfraint ©2019 Chwaraeon LHDaT Cymru. Dyluniwyd gan Goldfox