This site uses cookies to:
  • Remember your accessibility settings;
  • Collect anonymous data for Google Analytics, so that we know which parts of the site are the most interesting;
  • Help you participate in site polls
By using the site, you are agreeing to the use of these cookies. If you have cookies disabled, some parts of the site may not work as expected.

Dismiss this message

#

Rhondda Ladies Hockey Club


Bywgraffiad Clwb

Sefydlwyd y clwb yn 1980 ac mae'n glwb cymunedol wedi ei leoli ym Mhontypridd yng Nghymoedd De Cymru. Dros y 35 mlynedd diwethaf mae'r clwb wedi chwarae mewn nifer o leoliadau gwahanol yng Nghymoedd y Rhondda ac wedi bod ym Mhontypridd ers 20 mlynedd. Un tîm yn unig oedd yn perthyn i'r clwb ar ôl ei sefydlu, ond erbyn heddiw mae tri thîm hŷn a dau dîm ieuenctid.

Mae bechgyn hefyd erbyn hyn yn cymryd rhan mewn sesiynau ymarfer, a cheir dros 60 o chwaraewyr i gyd. Yn ogystal, mae gan y clwb dîm Masters gyda nifer o chwaraewyr yn chwarae mewn categoriau o wahanol oedran yng ngharfan Masters Cymru. Bydd y chwaraewyr yma yn teithio i Awstralia ym mis Mawrth 2016 i gystadlu gyda Masters Cymru yng Nghwpan y Byd.

Clwb Hoci Merched y Rhondda oedd y cyntaf i ennill gwobr 'Clwb y Flwyddyn' a hynny yn ystod Noson Wobrwyo Hoci Cymru fel cydnabyddiaeth am ddatblygiad y clwb, menter ac am ddangos esiampl i glybiau eraill.

Mae’r clwb yn weithgar gyda'r Fforwm POD lleol ac yn glwb ffocws i Hoci Cymru yn ogystal. Yn ddiweddar, derbyniodd y clwb gymhwyster rhuban Insport er mwyn cyflawni’r athroniaeth o fedru cynnig hoci i bawb ar bob lefel a gallu. Rydym yn glwb yng ngwir ystyr y gair ac yn gweithio’n galed gyda’n gilydd i geisio creu’r amgylchedd gorau posib i bawb sy’n cymryd rhan mewn hoci.

Athroniaeth:

Mae’r clwb yn cynnig hoci cyfartal a chynhwysol ac yn croesawu chwaraewyr o bob sgil a gallu i deulu hoci Clwb Merched y Rhondda. Rydym yn:

- Glwb agored

- Yn glwb croesawgar

- Yn glwb teuluol

- Yn glwb cymunedol

Rydym yn mwynhau cymdeithasu ac yn angerddol iawn am y gêm.

Chwaraeon ac Aelodaeth
Hoci
Merched

Sesiynau:
19:00 ar ddydd Iau
18:00 ar ddydd Llun

Gwefan clwbTudalen FacebookTwitterInstagram
Tweets Diweddaraf
It takes bravery to life an authentic life. While I was not able to come out as a member of the #LGBTQ community on… https://twitter.com/i/web/status/118277143362316698511:43PM October 11th23:43 11eg Hydref
Retweet: Pride Cymru
Remember no matter what stage you’re at on your own personal journey, you are valid. Love and support to all today… https://twitter.com/i/web/status/118260478226928435811:43PM October 11th23:43 11eg Hydref
Retweet: Samaritans
There has been lots of talk today about mental health for #WorldMentalHealthDay. If you've found this difficult or… https://twitter.com/i/web/status/118238658992370892811:42PM October 11th23:42 11eg Hydref

Ein dilyn ar Twitter

LGB&T Sport Cymru logo Link to Sport Wales website Link to Stonewall Cymru website
Mae homoffobia, deuffobia a thrawsffobia mewn chwaraeon yn annerbyniol
Hawlfraint ©2019 Chwaraeon LHDaT Cymru. Dyluniwyd gan Goldfox