This site uses cookies to:
  • Remember your accessibility settings;
  • Collect anonymous data for Google Analytics, so that we know which parts of the site are the most interesting;
  • Help you participate in site polls
By using the site, you are agreeing to the use of these cookies. If you have cookies disabled, some parts of the site may not work as expected.

Dismiss this message

#

Cardiff Dragons FC


Bywgraffiad Clwb

CPD Dreigiau Caerdydd yw'r unig clwb peldroed Lesbianaidd, Hoyw, Deurywiol a Thrawsrywiol yng Nghymru. Crëwyd y clwb yn 2008. Mae'r clwb yn darparu amgylchedd cyfforddus a staff i unrhyw aelod LHDT+ cael mwynhau chwarae peldroed. Ein nôd yw hyrwyddo cyfranogiad, codi ymwybyddiaeth ym mhêl droed a gwella safon fitrwydd yn ein cymuned. Rydym yn ceisio herio homoffobia, deuffobia a thrawsffobia ym mhêl droed.

Rydym yn chwarae:

  • Gemau Cynghreiriol, twrnamentau a Gemau cyfeilliol
  • 11-pob-ochr, 5, 6 a 7-pob-ochr
  • Gemau menywod, gwrywaidd a Gemau cymysg-ryw

Rydym yn cystadlu yng Nghynghrair GFSN sydd i dimoedd LHDT, Cynghrair Lazarou i'r dynion, a chynghrair ym Mryste i fenywod. Mae'r gemau yn cael eu chwarae yn lleol yn ogystal â ledled y wlad.

Rydym yn glwb gynhwysfawr ac mae ymaelodaeth ar gael i unrhyw un o unrhyw gallu sydd dros 18 mlwydd oed.

Nid am y pêl droed yn unig mae'r clwb, rydym yn griw cymdeithasol ac yn rhedeg nosweithau allan drwy gydol y tymor. Rydym yn gyfeillgar, llawn hwyl ac yn gynhwysfawr, felly dewch draw i sesiwn ymarfer neu cysylltwch am fwy o wybodaeth.

Chwaraeon ac Aelodaeth
Pêl-droed
Cymysg

Sesiynau:
Haf
19:00 ar ddydd Iau
Caeau Pontcanna, Caerdydd
Gaeaf
20:30 ar ddydd Iau
Parc Chwaraeon USW, Trefforest, CF37 5UR

Gwefan clwbTudalen FacebookTwitter
Tweets Diweddaraf
Thanks Paul. Hoping my column on Giggs and @cymru will spark some debate! https://twitter.com/PaulAbbandonato/status/12025115083553873985:51PM December 6th17:51 6ed Rhagfyr
Retweet: Sarah Jones
Huge congratulations to @WelshBoxing #bulldogs and @RYACymruWales for winning your award categories @_UKCoachinghttps://twitter.com/i/web/status/12027149877871616015:50PM December 6th17:50 6ed Rhagfyr
We were delighted to welcome @WBALGBT to training tonight ahead of our #RainbowLaces game on Sunday. Thanks for co… https://twitter.com/i/web/status/12027086654736834585:48PM December 6th17:48 6ed Rhagfyr

Ein dilyn ar Twitter

LGB&T Sport Cymru logo Link to Sport Wales website Link to Stonewall Cymru website
Mae homoffobia, deuffobia a thrawsffobia mewn chwaraeon yn annerbyniol
Hawlfraint ©2019 Chwaraeon LHDaT Cymru. Dyluniwyd gan Goldfox