This site uses cookies to:
  • Remember your accessibility settings;
  • Collect anonymous data for Google Analytics, so that we know which parts of the site are the most interesting;
  • Help you participate in site polls
By using the site, you are agreeing to the use of these cookies. If you have cookies disabled, some parts of the site may not work as expected.

Dismiss this message

#

Cardiff Dragons FC


Bywgraffiad Clwb

CPD Dreigiau Caerdydd yw'r unig clwb peldroed Lesbianaidd, Hoyw, Deurywiol a Thrawsrywiol yng Nghymru. Crëwyd y clwb yn 2008. Mae'r clwb yn darparu amgylchedd cyfforddus a staff i unrhyw aelod LHDT+ cael mwynhau chwarae peldroed. Ein nôd yw hyrwyddo cyfranogiad, codi ymwybyddiaeth ym mhêl droed a gwella safon fitrwydd yn ein cymuned. Rydym yn ceisio herio homoffobia, deuffobia a thrawsffobia ym mhêl droed.

Rydym yn chwarae:

  • Gemau Cynghreiriol, twrnamentau a Gemau cyfeilliol
  • 11-pob-ochr, 5, 6 a 7-pob-ochr
  • Gemau menywod, gwrywaidd a Gemau cymysg-ryw

Rydym yn cystadlu yng Nghynghrair GFSN sydd i dimoedd LHDT, Cynghrair Lazarou i'r dynion, a chynghrair ym Mryste i fenywod. Mae'r gemau yn cael eu chwarae yn lleol yn ogystal â ledled y wlad.

Rydym yn glwb gynhwysfawr ac mae ymaelodaeth ar gael i unrhyw un o unrhyw gallu sydd dros 18 mlwydd oed.

Nid am y pêl droed yn unig mae'r clwb, rydym yn griw cymdeithasol ac yn rhedeg nosweithau allan drwy gydol y tymor. Rydym yn gyfeillgar, llawn hwyl ac yn gynhwysfawr, felly dewch draw i sesiwn ymarfer neu cysylltwch am fwy o wybodaeth.

Chwaraeon ac Aelodaeth
Pêl-droed
Cymysg

Sesiynau:
Haf
19:00 ar ddydd Iau
Caeau Pontcanna, Caerdydd
Gaeaf
20:30 ar ddydd Iau
Parc Chwaraeon USW, Trefforest, CF37 5UR

Gwefan clwbTudalen FacebookTwitter
Tweets Diweddaraf
It takes bravery to life an authentic life. While I was not able to come out as a member of the #LGBTQ community on… https://twitter.com/i/web/status/118277143362316698511:43PM October 11th23:43 11eg Hydref
Retweet: Pride Cymru
Remember no matter what stage you’re at on your own personal journey, you are valid. Love and support to all today… https://twitter.com/i/web/status/118260478226928435811:43PM October 11th23:43 11eg Hydref
Retweet: Samaritans
There has been lots of talk today about mental health for #WorldMentalHealthDay. If you've found this difficult or… https://twitter.com/i/web/status/118238658992370892811:42PM October 11th23:42 11eg Hydref

Ein dilyn ar Twitter

LGB&T Sport Cymru logo Link to Sport Wales website Link to Stonewall Cymru website
Mae homoffobia, deuffobia a thrawsffobia mewn chwaraeon yn annerbyniol
Hawlfraint ©2019 Chwaraeon LHDaT Cymru. Dyluniwyd gan Goldfox