This site uses cookies to:
  • Remember your accessibility settings;
  • Collect anonymous data for Google Analytics, so that we know which parts of the site are the most interesting;
  • Help you participate in site polls
By using the site, you are agreeing to the use of these cookies. If you have cookies disabled, some parts of the site may not work as expected.

Dismiss this message

#

Caernarfon Celts Wheelchair Basketball Club


Club Biography

Dechreuodd Clwb Pêl-fasged Cadair Olwyn Celts Caernarfon ar ddechrau mis Tachwedd 2011 o fewn ymateb i ddatblygiad pêl-fasged cadair olwyn yng Ngogledd Cymru.

Penderfynodd y clwb greu sesiwn ar wahan ar nos Fawrth gan fod gymaint o alw.

Yn wreiddiol dim ond cymryd rhan o fewn y cynghrair cyfeillgar Gogledd Cymru oedd y clwb, ond yn 2014 cymerodd y clwb gam enfawr ac aeth 2 o chwaraewyr iau i'r treial Dan 15 Cymru. Roedd y ddau chwaraewr iau yn llwyddiannus i wneud y Sgwad Cymru. Yn 2015 rydym wedi gallu gwella hyn gyda 3 chwaraewyr iau sy'n chwarae ar y Sgwad Cymru. Yn 2015 roedd chwaraewyr wedi llofnodi i Gynghrair Genedlaethol ac yn 2016, cymerodd 2 chwaraewyr benywaidd ran mewn Cynghrair Merched.

Fel clwb rydym yn hynod o falch ac ni allem redeg heb gefnogaeth ein hyfforddwyr, gwirfoddolwyr ac aelodau. Ein prif gred yw ymarfer yn galed a chael hwyl. Rydym yn un o'r ychydig glybiau yng Ngwynedd sydd yn anelu at gwblhau'r wobr Insport Aur Chwaraeon Anabledd Cymru.

Mae ein hyfforddwyr a'r gwirfoddolwyr wedi cwblhau nifer o gyrsiau gan gynnwys hyfforddiant anabledd cynhwysiant, cymorth cyntaf, diogelu ac amddiffyn plant, a chymwysterau hyfforddi.

Sport(s) and Membership
Cymysg

Sessions:
17:00 ar ddydd Llun
18:00 ar ddydd Mawrth

Club websiteFacebook PageTwitter
Latest Tweets
1:00AM January 1st1:00 1af Ionawr
LGB&T Sport Cymru logo Link to Sport Wales website Link to Stonewall Cymru website
Homophobia, biphobia and transphobia in sport is unacceptable
Copyright ©2024 LGBT+ Sport Cymru. Design by Goldfox