This site uses cookies to:
  • Remember your accessibility settings;
  • Collect anonymous data for Google Analytics, so that we know which parts of the site are the most interesting;
  • Help you participate in site polls
By using the site, you are agreeing to the use of these cookies. If you have cookies disabled, some parts of the site may not work as expected.

Dismiss this message

#

Howardian Hockey Club


Club Biography

Pwy ydy Clwb Hoci Howardian?

Ffurfiwyd y clwb tua 26 mlynedd yn nôl gan nifer o gyn ddisgyblion Ysgol Uwchradd Howardian. Lleoliwyd yr ysgol yma ar Rodfa Colchester, Pen-y-lan ac er ei fod wedi cau erbyn nawr, mae’r enw ‘Howardian’ dal yn fyw.

Ar hyn o bryd, mae gennym ni 3 tîm hŷn yng Nghynghrair De Cymru; 2 yn chwarae yn yr Uwch Gynghrair ac 1 yn y pedwerydd Gynghrair. Yn ogystal â rhain, mae gennym ni dîm dan do llwyddiannus iawn sydd wedi cynrychioli Cymru dros nifer o flynyddoedd yn nhwrnameintiau Ewropeaidd.

Rydym yn glwb agored, cyfeillgar a chymdeithasol i bob oedran!

Sport(s) and Membership
Merched

Sessions:
19:30 ar ddydd Mawrth

Club websiteTwitter
Latest Tweets
1:00AM January 1st1:00 1af Ionawr
LGB&T Sport Cymru logo Link to Sport Wales website Link to Stonewall Cymru website
Homophobia, biphobia and transphobia in sport is unacceptable
Copyright ©2024 LGBT+ Sport Cymru. Design by Goldfox