This site uses cookies to:
  • Remember your accessibility settings;
  • Collect anonymous data for Google Analytics, so that we know which parts of the site are the most interesting;
  • Help you participate in site polls
By using the site, you are agreeing to the use of these cookies. If you have cookies disabled, some parts of the site may not work as expected.

Dismiss this message

#

Swansea City Roller Derby


Club Biography

Swansea City Roller Derby yw tîm cyntaf Abertawe am roller derby trac gwastad!

Rydym yn dîm chwaraeon amatur sydd wedi bod ar flaenllaw'r chwyldro yn Derby yn Ne Cymru ers mis Mai 2010. Mae Roller Derby yn gamp hynod o gystadleuol sy'n cael ei chwarae gan dimau fenywod, gwrywaidd, neu gymysg, ac yw'r gamp sy'n tyfu'n cyflymaf yn y DU!

Mae SCRD yn cynnwys o ddau dîm Fenywod: - Y Slayers (Tîm A) a'r Tenacious B’s (Tîm B). Ar hyn o bryd, mae’r Slayers yn cymryd rhan yn y pencampwriaethau Prydeinig a bydd yn cystadlu dros y DU i gyd! Mae gennym hefyd fwy o gemau Tîm A a Thîm B wedi’i threfnu ar gyfer y tymor i ddod.

Os hoffech chi wybod mwy am y gamp, beth am ddod i un o'n gemau agored? Ewch i'n tudalen gosodion i gael gwybod pryd mae ein gem agored nesaf.

Rydym yn cymryd aelodau newydd bob 12 wythnos, i ddarganfod pryd y gallwch ymuno nesaf anfonwch e-bost i contact@swanseacityslayers.com.

Sport(s) and Membership
Cymysg

Sessions:
19:00 ar ddydd Mawrth

Club websiteFacebook PageTwitter
Latest Tweets
1:00AM January 1st1:00 1af Ionawr
LGB&T Sport Cymru logo Link to Sport Wales website Link to Stonewall Cymru website
Homophobia, biphobia and transphobia in sport is unacceptable
Copyright ©2024 LGBT+ Sport Cymru. Design by Goldfox