This site uses cookies to:
  • Remember your accessibility settings;
  • Collect anonymous data for Google Analytics, so that we know which parts of the site are the most interesting;
  • Help you participate in site polls
By using the site, you are agreeing to the use of these cookies. If you have cookies disabled, some parts of the site may not work as expected.

Dismiss this message

Llanybydder Ladies Hockey Club


Club Biography

Rydym yn dîm agos ar ac bant o'r cae, rydym yn hyfforddi unwaith yr wythnos ar ddydd Mercher, ac yn chwarau ar benwythnosau, gorau po fwyaf, dewch i ymuno! Mae gennym adran iau sy'n agored i bawb dros 7, sydd a dau dîm- un o dan 13 oed ac un o dan 16 oed, ac mae yna tîm Menywod, gyda llawer o'r chwaraewyr iau yn datblugu'n gyflym drwy'r clwb.

Sport(s) and Membership
Merched

Sessions:
18:30 ar ddydd Mercher

Facebook PageTwitter
Latest Tweets
1:00AM January 1st1:00 1af Ionawr
LGB&T Sport Cymru logo Link to Sport Wales website Link to Stonewall Cymru website
Homophobia, biphobia and transphobia in sport is unacceptable
Copyright ©2024 LGBT+ Sport Cymru. Design by Goldfox